Tjäna pengar när aktiekursen faller

Hur man sköter dessa fiskar i akvarium

De flesta är bekanta med hur man tjänar pengar på att köpa och sälja aktier när aktiekursen går upp, men hur gör man om man bedömer att en aktiekurs kommer att gå ned? En lösning för att kunna gå med vinst även på fallande aktiemarknader är att ägna sig åt blankning av aktier. Det är dock inte den enda metoden, så innan du beslutar dig för att genomföra en aktieblankning bör du ta en titt på hela utbudet så att du kan göra ett välinformerat val.

Tjäna pengar när aktiekursen faller

Vad är aktieblankning?

Att ägna sig åt aktieblankning (blankning av aktier) innebär att du lånar aktier och säljer dem. Därefter hoppas du på att aktiekursen ska gå ned, så att du kan köpa en identisk aktiepost billigare när det är dags att återlämna aktierna till långivaren.

Exempel:

  1. Du lånar 300 aktier i Aktiebolaget XYZ från din mäklare och säljer dem för 150 kronor styck, så att du inkasserar 45 000 kronor.
  2. Aktiekursen sjunker. När den är nere på 130 kronor beslutar du dig för att hämta hem vinsten. Du köper 300 aktier i Aktiebolaget XYZ för 130 kronor styck, vilket kostar dig 39 000 kronor.
  3. Du återlämnar aktieposten till långivaren. Din vinst är 45 000 kr – 39 000 kr = 6 000 kronor.

Viktigt: Som alltid är det viktigt att räkna in alla kringkostnader när du skapar en strategi för blankning. Kontrollera i förväg vad du kommer att betala i säljcourtage, köpcourtage, blankningsavgift och eventuell kostnad för att låna aktier över natt.

Begränsad vinstpotential, obegränsad risk

En nackdel med blankning är att det inte finns någon gräns för maximal förlust.

När man gör en vanlig aktieaffär, det vill säga köper aktier och hoppas på att sälja dem med vinst, kan man inte förlora mer än vad man investerat. Om du köper aktier för 10 000 kronor och de blir värdelösa har du bara förlorat 10 000 kronor + kringkostnader. Det finns en tydlig gräns för hur mycket du maximalt kan förlora. När man ägnar sig åt blankning finns inte någon sådan gräns, eftersom aktiekursen kan börjar röra sig uppåt och det inte finns något tak för hur högt en aktiekurs kan gå.

Exempel:

  1. Du lånar 300 aktier i Aktiebolaget XYZ och säljer dem för 150 kronor styck, så att du inkasserar 45 000 kronor.
  2. Aktiekursen går upp. När den är uppe på 250 kronor tvingar mäklaren dig att stänga positionen, det vill säga köpa 300 aktier i Aktiebolaget XYZ för marknadspris, eftersom du inte längre har tillräcklig likviditet i ditt handelskonto för att få fortsätta låna aktierna. Du köper 300 aktier i Aktiebolaget XYZ för 250 kronor styck, vilket kostar dig 75 000 kronor.
  3. Du återlämnar aktieposten till långivaren. Din förlust är 75 000 kr – 45 000 kr = 30 000 kronor.

I punkt två hade du hos många mäklare kunnat fortsätta låna aktierna om du lagt in mer likviditet i ditt handelskonto, men att göra så innebär förstås också en risk för att aktiekursen går ännu högre och du förlorar ännu mer pengar när du slutligen realiserar förlusten.