Sammetsclownfisken (Premnas biaculeatus)

Hur man sköter dessa fiskar i akvarium

Sammetsclownfisken (Premnas biaculeatus) är en förhållandevis stor clownfisk, där honorna kan bli över 15 cm långa. Förutom att vara ovanligt stor är sammetsclownfisken också ganska aggressiv för att vara en clownfisk.

De vilda sammetsclownfiskarna lever i Indiska Oceanen, från Malaysia till Australien (Queensland-kusten). På engelska kallas den här arten för Maroon clownfish eftersom dess basfärg som vuxen är kastanjeröd snarare än den orangea färg som många andra clownfiskaarter uppvisar. Längs den Malaysiska kusten hittar vi en färgform som har gyllene ränder istället för de tre vita som pryder övriga sammetsclownfiskar.

Premnas biaculeatus

Att välja sammetsclownfisk

Sammetsclownfisken har ett mycket attraktivt utseende, men man bör tänka efter ett extra varv innan man väljer just den här clonwfiskarten och vara säker på att man vet vad man ger sig in på. Den rekommenderas endast för akvarister som med framgång hållit härdigare clownfiskar eller andra svårare saltvattensarter.

  • Sammetsclownfisken växer sig större och behöver mer plats än många av de vanligare clownfiskarterna i akvariehandeln.
  • Det finns andra clownfiskarter i handeln som är mindre känsliga och mer motståndskraftiga mot sjukdom.
  • Den är normalt dyrare i inköp än de vanligare clownfiskarterna i akvariehandeln.
  • Den är svårare att hitta odlad. Odlad clownfisk är att föredra av flera skäl, både moraliska (inte skada de vilda bestånde) och personliga (odlad fisk tenderar att vara bättre anpassad till livet i akvarium och därför enklare att ta hand om).
  • Den är aggressiv för att vara clownfisk, särskilt om någon annan fisk kommer in i dess territorium (t ex kommer för nära anemonen). Utanför territoriet brukar övriga fiskar i akvariet få vara ifred, så länge de inte är clownfiskar (oavsett clownfiskart), men det förekommer att sammetsclownfisken lämnar sitt territorium för att aktivt mobba vekare fiskar i andra delar av tanken.

Normalt rekommenderar vi att man ska hålla clownfiskar i grupp eftersom det är naturligt för dem, men eftersom sammetsclownfisken är så pass aggressiv kan det vara en god idé att bara hålla ett par.

Vattenvärden

Vattentemperatur: 25°C – 28°C

pH-värde: 8.1-8.4

Salthalt: 1.020-1.025

Vattnets karbonathårdhet: 8 – 12° dKH

Det är viktigt att vattnet cirkulerar ordentligt och att värdena av restprodukter som ammoniak, nitrat och nitrit hålls på mycket låga nivåer. När du testar för ammoniak ska testet inte ge något utslag alls.

Akvariet

Om man endast håller ett par kan det räcka med ett hundralitersakvarium, men vill man kombinera sammetsclownfiskarna med andra invånare i akvariet är det bra om det är ännu större. Det samma gäller om du vill hålla en grupp sammetsclownfiskar.

Sammetsclownfisken är revsäker och tycker mycket om tankar där det finns gott om levande sten och alger. Små kräftdjur i tanken kommer dock troligen att bli uppätna av clowfisk förr eller senare.

Det är viktigt att det finns gott om bra gömställen för alla fiskar i akvariet.

Måste jag inkludera en riktig anemon?

Nej, man måste inte inkludera en riktig anemon. Att sköta om en anemon är svårt och man bör bara skaffa en riktig anemon om man verkligen är intresserad av att göra allt som krävs för att den ska må bra.

Istället kan man ge sammetsclownfiskarna en välgjord artificiell anemon. Om du köper odlade fiskar (vilket vi rekommenderar) kan det också hända att de är vana vid att leva utan anemon och inte blir stressade av att inte ha någon anemon i akvariet. Det finns många exempel på sammetsclownfiskar som till och med lekt och lagt ägg utan någon anemon.

Vad man alltid bör se till är att det finns bra gömställen i akvariet så att sammetsclownfiskarna kan dra sig undan när de känner för det. Detta är exta viktigt om man håller en grupp sammetsclownfiskar istället för ett par, eftersom de dominanta fiskarna i gruppen kan vara ganska aggressiva mot de underordnade. Se till att det finns många olika gömställen i tanken så att inte de underordnade blir utan när de dominanta lägger beslag på de ”finaste” gömställena.

Om du bestämmer dig för att skaffa en riktig anemon rekommenderar vi någon av dessa arter, eftersom vilda sammetsclownfiskar lever ihop med dem i havet: Entacmaea quadricolor, Macrodactyla doreensis, Cryptodendrum adhaesivum och Heteractis malu. Allra vanligast är att vilda sammetsclownfiskar lever ihop med en E. quadricolor. Detta är en anemon som har mycket höga krav på ljuset i akvariet.

Kost

Sammetsclownfisken brukar inte vara petig med maten i akvariet, särskilt inte om den är odlad och van vid fiskmat som flinger och pellets. Att fiskarna accepterar flingfoder innebär dock inte att det är en bra idé att bara ge dem flingfoder, även om det är ett flingfoder av hög kvalité. Komplettera med frusen eller levande köttig mat, till exempel cycloper, samt grönsaker.

Det är bra om det får växa alger i akvariet, för detta är en naturlig del av sammetsclownfiskens kost.

Odla

För att få ett etablerat par kan man köpa två unga sammetsclownfiskar och låta dem växa upp tillsammans. De kommer att etablera en hierarki, och den dominanta fisken kommer att utvecklas till sexuellt mogen hona medan den andra fisken blir en sexuellt mogen hane. Den mogna honan är större och mer aggressiv än hanen, och hannen är rödare än honan.

Att starta med omogna fiskar och låta dem utvecklas tar förstås tid, så om man har bråttom kan man behöva köpa ett redan etablerat par istället. Detta brukar vara dyrare.

Om det inte finns någon anemon i akvariet lägger honan sina ägg på en flat yta. Både honan och hanen är hängivna föräldrar som försvarar ägg och yngel.

Sammetsclownfiskar är väldigt små när de kläcks och mycket känsliga.