Percula clownfisk (Amphiprion percula)

Hur man sköter dessa fiskar i akvarium

Percula clownfisk (Amphiprion percula) påminner till utseende mycket om den Vanliga clownfisken (Amphiprion ocellaris). Att den precis som A. ocellaris påminner mycket om Nemo i filmerna Hitta Nemo har tyvärr gjort att den hamnat hos många oerfarna akvarister som inte klarat av att sköta om fiskarna korrekt. Man bör bara överväga att hålla Percula clownfisk om man redan med framgång har hållit tåligare saltvattensfiskar.

Habitat

I naturen lever Percula clownfisk i förhållandevis grunda vatten eftersom anemonerna som de lever ihop med behöver mycket solljus. Det är ovanligt att hitta Percula clownfiskar dem djupare ned än 12 meter.

En studie (Elliot & Mariscal) som genomfördes i Mandangregionen av Papua New Guinea visade att Heteractis magnicifica anemoner som växte nära kusten var mer troliga att bebos av Percula clownfisk medan H. magnicifica anemoner som växte längre ut var mer troliga att ha clownfisk av arten A. perideraion boende hos sig.

Vattenvärden

Vattentemperatur: 24°C – 27°C

Salthalt: 1.020-1.024

pH-värde: 8.0-8.4

Det är viktigt att vattet hålls välcirkulerat och att nivåerna av avfallsprodukter som ammoniak, nitrat och nitrit hålls låga.

Akvariet

Percula clownfisk kan bli upp till 11 cm lång, men de flesta håller sig mindre än så, även honorna. Ett hundralitersakvarium brukar fungera bra för en grupp om fyra stycken.

Se till att det finns gott om bra gömställen i akvariet där fiskarna kan känna sig trygga. Detta blir extra viktigt om man inte har en riktig anemon i akvariet.

Man bör inte blanda olika arter av clownfisk i samma akvarium, eftersom det brukar leda till våldsammheter.

Måste jag ha en riktig anemon i akvariet?

Man måste inte ha en riktig anemon i akvariet när man håller Percula clownfisk. Vissa individer uppskattar att få en välgjort artificiell anemon, medan andra inte är särskilt intresserade av anemoner. Det senare är vanligt bland odlade individer.

Att hålla en anemon är mer komplicerat än att hålla en clownfisk, och man bör bara köpa en riktig anemon om man verkligen är beredd att lägga ned den mängd tid, pengar och energi som krävs.

Om du bestämmer dig för att skaffa en riktig anemon, välj gärna Heteractis magnicifica eftersom det är den vanligaste anemonen för Percula clownfisk i naturen. Det finns exempel på Percula clownfisk som gradvis anpassat sig till andra arter i fångenskap, men det är svårt att veta i förväg hur det kommer att gå så H. magnicifica är det säkraste valet.

Kost

I naturen äter Percula clownfisk huvudsakligen larver, små skaldjur, zooplankton och alger, samt matrester från anemonen. Man bör försöka efterlikna den här kosten i fångenskap genom att ge en kombination av köttig levande eller frusen mat + alger och grönsaker. Det får gärna växa alger i akvariet så att clownfisken kan äta när den känner för.

Odlade clownfiskar är ofta vana vid flingfoder eller pellets och äter det, men man bör inte ge dem enbart torrfoder utan istället kombinera med annan mat eftersom en mer varierad kost är bättre för dem.

Odla

I naturen lever Percula clownfisk i grupp, men gruppen innehåller bara två könsmogna individer och de övriga individerna är inte nödvändiga för ägg eller yngelvården, så man kan odla Percula clownfisk i fångenskap även om man bara har två stycken.

Äggläggningen tar ungefär en halvtimme och brukar vanligen ske på morgonen. Hanen befruktar äggen och stannar sedan kvar för att skydda dem. En hane som har avkomma att skydda kan bli mycket mer aggressiv än normalt.

Äggen kläcks efter ungefär en vecka. Jämfört med vuxna fiskar är ynglen mer känsliga för temperaturväxlingar och dålig vattenkvalité.