Kanelclownfisk (Amphiprion melanopus)

Hur man sköter dessa fiskar i akvarium

Kanelclownfisken Amphiprion melanopus är en vacker clownfisk som odlas i fångenskap för akvariehandeln, så man kan skaffa en grupp till sitt akvarium utan att riskera att skada någon av de vilda populationerna. Dessutom brukar odlade exemplar vara mer vana vid livet i akvarium och därmed enklare att hålla. Till exempel är det vanligt att de inte blir stressade av att leva utan en falsk eller äkta anemon, eftersom de har odlats fram i en miljö där det aldrig finns några rovfiskar att akta sig för och där vanliga gömställen fungerar alldeles utmärkt om man vill dra sig undan lite grann.

Kanelclownfisken växer sig inte särskilt stor och man kan hålla en grupp på fyra individer i ett 100-liters akvarium. Hanarna brukar hålla sig mindre än 5 cm medan honan är uppemot 11 cm.

I den internationella handeln hittar man ofta arten under engelska namn som Cinnamon clownfish, Fire clownfish och Red & Black clownfish. Precis som övriga clownfiskar kallas den även för anemonfisk, så en kanelclownfisk och en kanelanemonfisk är samma sak.

Amphiprion melanopus

Var lever de vilda kanelclownfiskarna?

I naturen hittar vi kanelclownfiskar i delar av Stilla Havet, framförallt i de västra och södra delarna av havet. Man kan till exempel träffa på dem utanför Australiens nordvästra kust. Från Stora Barriärrevet sträcker sig deras utbredningsområde till vattnen kring Marshall Islands, Guam, och Nya Guinea, och de lever också från Vanuatu och Nya Kaledonien till Indonesien.

I gamla källor kan man hitta information om att det finns kanelclownfiskar kring Fiji, Tonga och Samoa men numera räknas denna population som en egen art: A. barberi.

Beteende

Jämfört med många andra clownfiskar kan kanelclownfisken vara tämligen bufflig i akvariet, så man bör inte hålla den med alltför timida fiskar. Fiskar som är icke-agressive men stora nog att inte vara rädda för kanelclownfisken brukar fungera bra.

Vi brukar normalt rekommendera att man håller clownfiskar i grupp, eftersom det är så de lever i det vilda, men bland de odlade kanelclownfiskarna finns det många exempel på individer som fungerar bättre att hålla som par än som grupp, eftersom de två dominanta fiskarna blir så elaka mot resten av gruppen.

Akvariet

Som nämnts ovan fungerar ett hundralitersakvarium bra för en grupp om fyra clownfiskar. Håller man ett ensamt par kan de ha det lite mindre än så, förutsatt att man klarar av att hålla vattenkvalitén hög och stabil även i ett mindre akvarium. Är man osäker är det bättre att välja det större akvariet.

Akvariet bör inredas så att det finns gott om grottor och andra gömställen för clownfiskarna. Kanelclownfisken är ett populärt val för revakvarium och de gillar att gömma sig bland koraller – både äkta och falska.

Att inkludera stenar som det kan växa alger på är en bra idé eftersom Kanelclownfisken mår bra av att ha alger i sin kost.

Måste jag skaffa en riktig anemon?

Nej, de flesta odlade kanelclownfiskar mår bra även utan en riktig anemon. Man kan ge dem en artificiell anemon om man vill, men att inreda akvariet så att det finns gott om alternativa gömställen fungerar också bra.

Att hålla en anemon är knepigt, så man bör endast skaffa en riktig anemon om det är ett projekt man verkligen är sugen på att hänge sig åt.

Om du vill hålla en riktig anemon ihop med dina kanelclownfiskar, välj gärna någon av följnade arter eftersom vi vet att kanelclownfiskar lever ihop med dem i det vilda:

Entacmaea quadricolor

Heteractis crispa

Heteractis magnifica

I naturen hittar man nästan alltid kanelclownfisken ihop med E. quadricolor. H. crispa är ett ovanligare val, och H. magnifica är mycket ovanligt.

Kost

Odlade kanelclownfiskar är enkla att mata och inte särskilt petiga med maten. De föredrar att få små portioner ofta istället för mycket mat sällan, så mata gärna flera gånger per dag.

De äter flingfoder, men man bör inte hålla dem enbart på flingfoder även om det är ett flingfoder av hög kvalité. I naturen äter de smådjur och alger, och man bör försöka ge dem tillgång till detta även i fångenskap. Om du inte har alger i akvariet, se till att mata med alger och grönsaker.

Kanelclownfiskar älskar att äta små kräftdjur, så odla gärna sådana att mata med.

Odling

Kanelclownfisk odlas både av hobbyister och av kommersiella odlare för akvariehandeln.

De behöver inte en anemon för att leka, men vissa odlare har rapporterat att kanelclownfiskar som inte vill leka kan triggas av att man ger dem en anemon.

De nyckläckta ynglen är väldigt små och behöver få mat som till exempel unga artemia.

Det är mycket viktigt att hålla vattenkvalitén perfekt för ynglen, så man brukar låta dem växa upp i en egen plastlåda där vattnet inte förorenas av andra individer och deras mat.