Vanlig clownfisk (Amphiprion ocellaris)

Hur man sköter dessa fiskar i akvarium

Amphiprion ocellaris är den vanligaste clownfiskarten i akvariehandeln och brukar därför helt enkelt kallas för Vanlig clownfisk. Den har det typiska utseende som de flesta tänker på när man säger clownfisk, det vill säga den är orange med rejäla vita band över kroppen och har svarta fenkanter. Den ser ut som Nemo i Hitta Nemo-filmerna. Den vanliga clownfisken påminner mycket om Amphiprion percula och kallas därför också för Falsk percula clownfisk.

Färgmorf: Det finns en mörk färgmorf av A. ocellaris men den är mycket ovanligare i handeln.

Var lever de i det vilda?

Vanlig clownfisk, även kallas Ocellaris clownfisk, lever i östra delarna av den Indiska Oceanen och västra delarna av Stilla Havet.

Vattenvärden

Vattentemperatur: 24°C – 27°C

Salthalt: 1.020-1.024

pH-värde: 8.0-8.4

Det är viktigt att vattet hålls välcirkulerat och att nivåerna av avfallsprodukter som ammoniak, nitrat och nitrit hålls låga.

Välj odlade individer

Det finns gott om odlade Vanliga clownfiskar i handeln, och vi rekommenderar att man köper dem istället för viltfångade. Dels är det bra att inte skada de vilda bestånden, dels är odlade fiskar mer vana vid livet i akvarium och lättare att sköta om.

Att hålla vanlig clownfisk i akvarium

Den vanliga clownfisken brukar inte växa sig större än 10 centimeter och det går bra att hålla en grupp om fyra stycken i ett hundralitersakvarium. De är inte särskilt aggressiva, varken inom gruppen eller mot andra fiskar.

Om man aldrig har hållit just clownfisk tidigare är det här ett bra val, eftersom det går att få tag på tåliga odlade exemplar i handeln som är vana vid att leva i akvarium. Detta innebär inte att man ska skaffa dem om man aldrig har hållt ett saltvattensakvarium tidigare för det finns gott om tåligare saltvattensarter att börja med. Har du däremot nått till den nivån av saltvattensakvaristik där du känner dig redo att skaffa clownfiskar är den Vanliga clownfisken ett bra val.

Vanlig clownfisk är revsäker, dock kommer den att äta upp små räkor och liknande.

Måste jag skaffa en riktig anemon?

Nej, det går bra att hålla vanlig clownfisk utan anemon i akvariet, så länge det inte finns några farliga djur i akvariet som den måste skyddas från.

Vissa vanliga clownfiskar uppskattar att få en artificiell anemon i akvariet, men det finns också många exempel på odlade individer som inte är särsilt intresserade av anemoner. Däremot bör man alltid se till att det finns bra gömställen i akvariet så att fiskarna kan dra sig undan och känna sig skyddade när de vill.

Det går bra att ha levande sten ihop med vanlig clownfisk, men är inte nödvändigt.

Viktigt: Att sköta om en riktig anemon är mycket svårare än att sköta om en vanlig clownfisk. Man bör bara skaffa sig en riktig anemon om man vet hur man ska sköta om just den arten och är villig att göra de investeringar som krävs, både vad gäller tid och pengar.

Om du bestämmer dig för att skaffa en levand anemon, välj någon av de arter som vanlig clownfisk lever ihop med i det vilda:

Entacmaea quadricolor
Heteractis magnifica
Stichodactyla gigantea
Stichodactyla haddoni

Kan jag hålla vanlig clownfisk ihop med andra fiskar?

Ja, det går bra att hålla vanlig clownfisk ihop med andra fiskar som vill ha samma miljö och inte är aggressiva. Givetvis måste man också undvika att välja arter som äter upp varandra.

Viktigt: Man bör inte hålla vanlig clonwfisk ihop med andra arter av clownfisk, eftersom det kommer att leta till aggression och slagsmål.

Kost

Odlade exemplar av Vanlig clownfisk brukar inte vara petiga med maten, och de flesta är vana vid att äta flingfoder och pellets. Detta innebär inte att man bör hålla dem på enbart den typen av mat. Man kan använda flingor eller pellets som bas, och komplettera med levande eller frusen köttig mat + alger och grönsaker. Det får gärna växa alger i akvariet eftersom det är en naturlig del av clownfiskens kost, och att ”beta” alger gör att den får ägna sig åt ett av sina naturliga beteenden.

Om man placerar små levande räkor och liknande i akvariet kommer de att bli uppätna förr eller senare.

Odla

Det går att odla vanlig clownfisk i akvariet även utan anemon. Om det inte finns någon anemon lägger honan äggen på en flat yta, till exempel en flat sten. Det är därför bra att se till att hon har tillgång till en bra flat yta i akvariet.

Nyckläckta clownfiskar är mycket känsliga mot temperatursvängningar och dåliga vattenvärden. De behöver få mat ungefär var tredje timme, evetuellt lite oftare. Maten måste vara liten, till exempel väldigt ung artemia. Håll stenhård koll på vattenvärdena.